Vi på CtrlAltElite anser att det är viktigt att ta ansvar och informera våra läsare om vilken PEGI märkning diverse titlar vi recenserar har. Detta ska även underlätta för dig som är förälder att välja rätt spel till dina barn.

PEGI åldersmärkningarna

Vad är PEGI?
PEGI:s åldersmärkning (Pan-European Game Information) skapades för att vägleda föräldrar i Europa när de köper datorspel till sina barn. Märkningen lanserades våren 2003 och ersatte ett antal nationella åldersmärkningssystem med ett gemensamt system som numera används i större delen av Europa, i 30 länder, bl.a.. Sverige.

Systemet stöds av de stora konsoltillverkarna, bl.a.. Sony, Microsoft och Nintendo, samt utgivare av tv- och datorspel i hela Europa. Åldersmärkningssystemet har tagits fram av den europeiska branschorganisationen för tv- och datorspel (Interactive Software Federation of Europe, ISFE).

Vad innebär märkningarna?
PEGI-märkningen visas på förpackningens fram- och baksida och anger en av följande åldersgrupper: 3, 7, 12, 16 eller 18. Märkningen ger en indikation om spelets lämplighet med hänsyn till skydd av minderåriga. Åldersmärkningen anger inte svårighetsgraden eller hur skicklig man behöver vara för att spela spelet.

PEGI 3
Spel med denna åldersmärkning anses lämpliga för alla åldersgrupper. I den mån det förekommer våld handlar det om våld i ett komiskt sammanhang (exempelvis den form av våld som förekommer i tecknade serier som Snurre Sprätt eller Tom & Jerry). Barnet ska inte kunna sätta figurer på skärmen i samband med varelser i verkliga livet, utan de ska vara helt fantasibetonade. Spel i denna kategori får inte innehålla ljud eller bilder som kan vara skrämmande för små barn. De får inte heller innehålla grovt språk, nakenhet eller referenser till sexuell aktivitet.

PEGI 7
Alla spel som normalt skulle märkas med 3 men som innehåller scener eller ljud som kan vara skrämmande för små barn placeras i denna kategori. Spel med viss typ av nakenhet kan tillåtas men aldrig i ett sexuellt sammanhang.

PEGI 12
Spel i denna kategori kan innehålla våld av en lite mer explicit karaktärsom är riktat mot fantasifigurer. Allt våld mot människoliknande figurer eller igenkännliga djur ska fortfarande vara icke-explicit. Nakenhet av en något mer explicit karaktär får förekomma. Eventuellt grovt språk måste vara av milt slag och får inte innehålla några sexuella svordomar.

PEGI 16
Denna märkning används när en våldsskildring (eller sexuell handling) når en nivå som liknar den man kan vänta sig i verkliga livet. Grovt språk av mer extrem karaktär, användning av tobak eller droger och skildring av kriminella verksamheter kan förekomma i spel märkta med 16.

PEGI 18
Vuxenklassificeringen används när våldet når en nivå där det rör sig om grova våldsskildringar eller innehåller inslag av särskilda typer av våld. Grovt våld är det som är svårast att definiera eftersom det i många fall kan vara väldigt subjektivt, men i allmänna ordalag kan det klassificeras som våldsskildringar där tittaren känner avsmak.

 

Innehållsbeskrivningar
Med beskrivande symboler på förpackningens baksida visas de huvudsakliga anledningarna till att ett spel har fått en viss åldersmärkning. Det finns åtta sådana beskrivande symboler: våld, grovt språk, skräck, droger, sex, diskriminering, hasardspel och onlinespel.

– Grovt språk 
Spel som innehåller grovt språk som t.ex. svordomar

– Diskriminering
Spel som innehåller skildringar av någon form av diskriminering eller som kan uppmuntra till diskriminering

– Droger
Spel som refererar till eller skildrar droganvändning

– Skräck
Spel som kan vara skrämmande för små barn

– Spel om pengar
Spel som uppmuntrar eller lär ut spel om pengar

– Sex
Spel som skildrar nakenhet och/eller sexuellt beteende eller sexuella anspelningar

– Våld
Spel som innehåller skildringar av våld

– Online
Spel som kan spelas online


KÄLLA: www.pegi.info