Spelsidan Dualshockers har genom två stycken dokument från Federal Communications Commission lyckats eller råkat se två stycken nya modeller av Playstation 4 basenheter. En av modellerna var en uppdaterad 500GB (500 gigabyte) modell med ändringar på hårdvaran, medan den andra modellen var på 1 TB (1 terabyte)

newpsfourmodelstoroolout

Vi på redaktionen kan helt klart se Sony presentera en eller bägge under årets E3, vilket förhoppningsvis skulle innebära en prissänkning på standard modellen och den uppdaterade versionen på 500GB.

Den som tittar på E3 lär få sitt svar då i alla fall!

Källa: FCC via Dualshockers