Utvecklarna id Software har funnits där i teknologins framkant nästintill från början min personliga resa i spelens värld och det beror till stor del på John Carmack. Att den kända programmeraren har haft ett stort inflytande över utvecklingen av 3D-grafik. Nu är det dags för Carmack att lämna id för att göra det han gör bäst, nämligen leka med ny teknik.

Att Carmack jobbat hos Oculus VR sedan tidigare men stannat kvar på ett par nyckelposter på id Software är ingen hemlighet, men nu lämnar John Carmack id Software helt och hållet och antar rollen som Chief Technical Officer hos Oculus VR fullt ut. Enligt Tim Willis från id Software kommer inte detta påverka några pågående projekt men vi kan bara konstatera att id nu har tappat en ruskigt skicklig programmerare. Vi önskar Carmack all lycka i framtiden och konstaterar att införskaffandet av en Oculus Rift till sig själv plötsligt blivit lite mer aktuell.

Källa: Engadget