My:LAN som anordnas i Stockholms motsvarighet till Dreamhacks Elmia, nämligen Stockholmsmässan i Älvsjö, hoppas kunna bli Sveriges huvudstads största återkommande lan. Att det ens skulle bli ett lan var absolut ingen självklarhet. Många hinder behövde överkommas, såsom bara det faktum att mässan ursprungligen tänkte sig att lanet bara skulle pågå under de ordinarie öppettiderna och absolut inte nattetid!

Denna artikelserie är tänkt som en rolig djupdykning i lanarrangörers vardag där sådant som kanske inte är uppenbart kan få lyftas fram. Uttrycket ”när allt fungerar märks inte arbetet bakom det” passar väl in även inom lanarrangemang. My:LANs historia börjar dock inte alls med ungdomsmässan My, och inte ens med Stockholmsmässan. Vår historia börjar med två ideella föreningar. Den första heter Shade Events och är från Huddinge som kort och gott kallas Shade. Sedan hösten 2004 hade de anordnat lan, och efter nästan ett decennium med mindre lan för drygt hundra deltagare kändes ungdomsgården Huset där de höll till lite för trång. Med Fredrik Hellgren, Gustaf Nyman och Tommie Lagerroos i spetsen hörde Shade av sig till Huddinge Kommun och efterfrågade en större lokal. Kort därpå kom ett svar.
”Blir Stockholmsmässan bra?”

MyLAN2Stockholmsmässan

Ungdomsmässan My ville gärna ha ett lan under sitt januarievenemang och Shade var inte sena att hänga på. Trots en bra budget och stor ekonomisk kompetens från framförallt Gustafs sida var det dock en hel del frågetecken och problem som behövde rätas ut och lösas. Exempelvis så sågs Shade vid detta tillfälle som en utställare, och lanområdet var en monter för att prata mässpråk. Detta innebar från början att lanet bara kunde få pågå under de ordinarie öppetiderna, att egna kiosker med mat som deltagarna hade råd med inte var tänkbart och att nedsläckningen av lokalen under lanet inte riktigt fanns med i planeringen. Genom att sätta sig in i varandras referensramar och förstå vad saker och ting hette under ett långsamt pågående planeringsarbete löstes alla dessa problem och mer därtill! Nu hade dock My och Shade bara ett fåtal problem kvar att lösa, bland dem saknad kompetens för E-sportsturneringar.

I Haninge satt en annan ideell förening, Hazard, och kämpade med lokaler bara till sina ordinarie lan. Drömmen om att få anordna lan i C-hallen på Stockholmsmässan fanns sedan länge, men låg omöjligt långt bort i framtiden. En dag fick Hazard ett mail med en förfrågan om de inte ville hjälpa till med att anordna ett lan flera gånger större än deras egna. Och var? Jo på deras drömmars plats, Stockholmsmässan. Hazard har sedan många år tillbaka anordnat större turneringar, framförallt i CounterStrike och nu på senare tid League of Legends. Detta tillsammans med erfarenheter som crew på Dreamhacks spelarena gjorde att det blev lättare att förutspå vilka behov som skulle finnas på ett lan av den kaliber som nu skulle anordnas.

MyLAN3Tomma lokaler som väntar på att bebos av lanare

Shade och Hazard delar samma synsätt, att de riktigt bra lanen är de små och personliga. Deras mål är att förstora detta och skapa ett litet lan i stort format och försöka bibehålla känslan av gemenskap. Igår öppnades biljettbokningen och nu väntar de båda föreningarna bara på att den 3:e januari skall komma, dagen då de får se sin dröm gå i uppfyllelse.