Dead Rising 3 kommer att bli det svåraste hittills i serien. I alla fall enligt producenten Mike Jones uppgifter till OXM under årets GamesCom. Men genom dess dynamiska uppbyggnad kommer Dead Rising 3 att vara lite vad spelaren gör det till. Den som vill spela i sin egen takt utan tidsbegränsningar och mer tillåtande sparmöjligheter kan göra det, medan den som gillar att spela under lite mer press kan utmana sig själv i ett ”Nightmare mode”. Båda varianterna kommer att finnas tillgängliga från start.

Möjligheten att fortsätta sitt utforskande även efter kampanjens slut kommer också att finnas. I likhet med tidigare versioner handlar det heller inte om en given väg som leder till ett givet slut; genom val som spelaren gör påverkas hur historien slutar. Eftersom man valt att hålla möjligheterna på en rimlig nivå finns dock begränsningar, och enligt de uppgifter vi har idag rör det sig om mellan sex och tio olika slut.