Det är inte bara Rakaka som lägger ned sin verksamhet. Från och med den första september kommer tekkenspelare inte längre kunna följa och organisera sitt onlinespelande genom tjänsten World Tekken Federation, som varit ett populärt verktyg för att t.ex. hålla koll på statistik kring sitt spelande. Det här skriver fightingspelssajten Avoiding the Puddle idag.

World Tekken Federation lanserades 2012 som en onlinetjänst kopplad till Tekken Tag Tournament 2 för Playstation 3 och Xbox 360, och har kommit att ha stor inverkan på hur Tekken Tag Tournament 2 har spelats online. Anledningen till att tjänsten nu läggs ner är ännu okänd, och exakt vilka följder detta kommer ha för TTT2:s onlinesektor får framtiden utvisa.