Stora spelproduktioner kräver alltid stora utvecklarteam och många personer involverade i skapandet. Eller? Inte om du heter Ede Tarsoly, som helt på egen hand ägnat de senaste två åren åt att utveckla science fiction-skapelsen Meridian: New World, ett rts-spel som sägs vara på gång att lanseras någon gång under 2014.

Forest_Preparing

Meridian: New World är ett single player-spel som kretsar kring protagonisten Daniel Hansons utforskande av planeten Meridian, vilket givetvis innebär att skjuta ner fiender på och kring den. Spelet är dock inte ett färdigt paket av händelser och givna omständigheter: din omgivning påverkas av de val du gör som spelare. Genom att interagera med din besättning kan du också influera deras agerande, vilket i sin tur påverkar hur baser byggs och dylikt. På så vis finns alltså olika vägar att skaffa fördelar i strider, men spelaren måste samtidigt se till att upprätthålla en god relation till sin besättning.

Elder Games, som alltså består endast av Tarsoly, utlovar att nya kartor och annat material kommer släppas frekvent efter release, så ambitionen är hög för detta enmansprojekt. Frågan är om spelet kommer slippa att bedömas utifrån omständigheterna kring skapandet, eller om eventuella svagheter kommer ursäktas med att ”han gjorde det ju helt själv”. Hur som helst är vi mycket spända på att se resultatet.

Features of Meridian:

  • Traditional RTS gameplay with a focus on strategy – the forceful approach rarely works
  • Experience a world of choices where every decision has an impact on the world around you
  • Use the right tool to get the job done: equip your units with 15 different weapons
  • Gain XP during battle and upgrade your commander profile with special combat abilities
  • Get to know the people on board your ship: by talking to them, you influence the crew’s behavior
  • The level editor and scripting tool used to build the campaign will be available upon release
  • Never run out of maps with the in-game custom map downloader and official levels made available frequently after the game’s release