Innan E3 så meddelade Microsoft att det kommer finnas möjlighet att dela sitt spelbibliotek på Xbox One med upp till tio familjemedlemmar. Phil Spencer bekräftar nu att det inte behöver vara just familjemedlemmar utan att det också kan vara dina vanliga vänner.

It’s not ten different people all playing the game concurrently, but when you think about a real usage scenario, and we thought about it around a family, and I know certain people will create a family group of people that aren’t all part of the same family.  And I do think that’s an advantage, and people will use that. I saw it on NeoGAF instantly, the Xbox Family creation threads, where people said ’Hey be a part of my family’. -Phil Spencer


Trots detta så måste du skapa en lista eller grupp över specifika människor som får tillgång till spelen, så det verkar fortfarande som att du inte kommar att kunna låna ut spel till mer vänner än dem som finns på din lista. Dessutom så kan bara en person åt gången spela spelet. Detta gör det inte till nån större skillnad än att låna ut en spelskiva till någon idag, så egentligen kan man fortfarande undra vad själva meningen med det hela är.

Källa: feber.se