I morgon, den åttonde juni, drar Sveriges största Magic: the Gathering-turnering, Grand Prix Göteborg, igång. Redan idag har spelare haft möjligheten att delta i två olika spelformat med mål att vinna försprång i morgondagens storslagna turneringsstart. Tillsammans med två vänner och en fästman har jag bilat från Stockholm till Göteborg för att spela, och i mitt fall dokumentera, detta för Sverige unika evenemang. I denna artikelserie i tre delar över tre dagar skall jag följa mina vänners och deras medspelares kamp för seger och en hägrande vinst på 3500 dollar och resebidrag till Pro Tour Theros i Dublin, Irland.

Turneringen i samlarkortspelet Magic hålls i Svenska Mässan i centrala Göteborg. När jag och mitt sällskap anlände till lokalen för registreringen ringlade sig kön lång, och vi fann oss stående i en trappa tillsamans med människor från hela värden som alla vallfärdats till samma plats som vi, av samma anledning, Magic: the Gathering. Överallt runtomkring oss hördes främmande språk. Norska, svenska, ryska och holländska blandades i en salig röra. Långsamt rörde sig kön framåt, och de som registrerat sig fick en spelmatta med motiv av Rakdos Guildgate från Dragon’s Maze och ett promokort. Som obekant med Magic kan alla termer och namn te sig förvirrande. Låt oss ta en kort inblick i hur turneringsformaten är upplagda över helgen och vad dessa format egentligen innebär.

Under fredagen hölls flertalet turneringar i formaten limited och constructed, där en seger innebar tre byes, vilket i förlängningen innebär tre säkra segrar i huvudturneringens första matcher under lördagen. Limited finns i två underformat, sealed och draft. Sealed var det format som spelades under fredagen, och är även det format som kommer spelas under den första delen av huvudturneringen. Formatet innebär att alla spelare får ett visst antal kort som de sedan skall bygga en fungerande kortlek med. Limiteds andra format, draft, är det format som kommer att spelas under söndagens avslutande matcher. I detta format öppnar alla spelare en kortsamling varefter de får välja ett kort att behålla till sin slutliga kortlek. Resten skickas vidare till vänster. Detta upprepas tills alla kort är slut varpå en ny förpackning öppnas. Här tas ett nytt kort ut ur den nya kortsamlingen som erhållits, och resten skickas denna gång till höger, tills även dessa kort är slut. Till sist öppnas en tredje förpackning och korten skickas denna gång till vänster. När hela denna process är avslutad bör alla spelare sitta med 42 kort var, såvida inte någon var hungrig och har ätit upp sina. Av dessa kort konstrueras den lek deltagaren senare skall spela med. Det sista formatet, constructed, innebär att alla spelare själva i förväg har byggt en egen korlek. Vilka kort som tillåts varierar.

Morgondagen börjar tidigt, redan 09:15 påbörjas de första matcherna och hundratals spelare sätter sig till bords för att öppna sina prasslande boosters. Målet för dagen är att gå vidare till söndagens prestigefyllda matcher. För att uppnå detta krävs stora kunskaper om att bygga en stabil lek, och dessutom under tidspress. Blott 25 minuter har deltagarna på sig att hitta den bästa leken ur just sin tillgängliga kortsamling. De 64 bästa, eller de som maximalt haft två förluster, vilket som blir flest i antal, går alla vidare till söndagens matcher, med chans att vinna pengar och priser. En deltagare bland de 64 bästa är garanterad 200 dollar, men varför nöja sig där, när en inbjudan till Dublin och Pro Tour Theros hägrar för de fyra bästa spelarna?