Ett känt faktum sedan länge är att man som spelare löper stor risk att bli utsatt för verbala attacker av sina medspelare i Moba-spel såsom Dota 2, LoL och HoN. Olika tillvägagångssätt har använts för att komma tillrätta med problemet, och den senaste från Dota 2 tycks ha gett resultat. Enligt Dota 2-bloggen har negativa interaktioner mellan spelare minskat med hela 35 % sedan den nya avstängningsfunktionen infördes.

De som spelar Dota 2 har kanske lagt märke till att vissa spelare tycks sakna förmågan att skriva i text eller uttrycka sig i tal under spelets gång. Istället används pingningar på minimapen eller inbyggda snabbkommandon. Somliga har dessutom ändrat sina nicknames till exempelvis TjoVaLivat [muted]. Vad är nu detta? Ska det verkligen vara på detta viset? Absolut. Det är helt i sin ordning och är en ny avstängningsmetod som prövas för de som gjort sig skyldiga till verbala attacker mot medspelare, med hitills gott resultat. Istället för att stänga av en spelare helt, stängs vissa funktioner av, i detta fall kommunikationskanalerna till medspelarna.

Bakgrunden till valet att hindra de som verbalt skadar andra från att uttrycka sig, är att detta är den enskilt största anledningen till att spelare väljer att sluta spela Dota 2. I egna undersökningar framkom det att Dota 2:s spelarbas inte hade något emot att förlora flera matcher i rad, däremot fick en negativ verbal kommunikation många att sluta spela. Redan inbyggt i spelet finna funktionen att stänga av spelares text- och röstkommunikation. Nackdelen är att detta är en funktion inte alla känner till, och i många fall är skadan redan skedd innan detta har hunnit göras. Dessutom är ambitionerna högre än att bara hindra en negativ stämning från att fortplanta sig. Man vill helst rehabilitera denna typ av spelare. Ett problem är att spelare som uttrycker sig negativt inte alltid är medvetna om att de gör ett fel, och vad som anses förkastligt eller skadligt varierar i spelarbasen. Förhoppningen är att spelare som får den nya typen av kommunikationsavstängning får en förståelse för vad det är i deras eget betéende som orsakat avstängningen och att spelarna därefter bättrar sig. Den statistik som presenterats visar att 60 % av spelare som mottagit denna typ av avstängning har korrigerat sitt agerande och undviker nya repressalier. Under en procent av alla aktiva spelare är nu avstängda och nya rapporteringar av spelare har sjunkit med mer än 30 %.