Har du haft drömmen om att själv skapa ett spel? Designa karaktärer, modellera och texturera? Har utbildningar varit svåra att hitta eller har de du funnit kanske inte varit något för dig? Här är en ny chans att förverkliga drömmen om att bli en del av spelindustrin. GameStarr Arts är ett projekt drivet av Richard Cook, med mål att vara en plats som har uppföljande tutotials och hjälp för de som försöker ta sig in i spelbranschen, vill lära sig ett nytt program eller förbättras inom ett område.

Planen är att GameStarr Arts ska vara kostnadsfritt, men eventuellt att workshops för mer avancerade utmaningar där dina egna kreationer sätts på prov kommer att vara en del av en premiumsektion. GameStarr Arts har redan en Youtubekanal med tutorials, som framförallt behandlar programmet Z-brush.

pjp

Richard Cook har dragit igång ett Kickstarterprojekt för GameStarr Arts hemsida, dokumentären Pixels And Polygons: An Indie Game Developer Story och Pro Janitor Police, spelet som är fokus för dokumentären. Pro Janitor Police är en plattformshybrid och förhoppningen är att den ska kunna släppas i juni 2013. För detta krävs att Kickstarterprojektet lyckas och att de 5000 dollarna som teamet försöker samla in blir verklighet. Du kan själv bidra!