En artikel med titeln ”Lets be honest , Xbox Live Gold has become a huge ripoff.” En användare med namnet Redhook såg denna post och bestämde sig för att dela ut ett antal koder till Xbox Live Gold. Detta antal slutade i totalt 1975 stycken. Dessa koder togs senare bort men vissa användare kunde bekräfta att de fått en del av koderna att fungera. Den totala summan för koderna blir enligt vissa uträkningar  $39,302. Det spekuleras nu om det varit Micrososft själva som legat bakom utdelningen av koder som svar till artikeln, det eller någon med onödigt mycket pengar på fickan som kände sig generös.