Nintendo uppger att piratkopiering av spel resulterar i stora förluster för företaget. För att lösa detta vill de att fildelningssidor skall blockeras och väcka åtal mot dem som piratkopierar eller underlättar upphovsrättsbrott. USA har en handelsrepresenterande sektion, USTR, som sammanställer The Special 301 Report, vilken tar upp amerikanska företags problem med upphovsrättsintrång från andra länder, vilka de anser inte gör tillräckligt för att skydda upphovsrättsinnehavarnas intressen. Upphovsrättsinnehavare får möjlighet att bidra till denna rapport genom att föreslå åtgärder för att lösa de problem de uppger sig ha.

Nintendo uppger i sitt skriftliga brev till USTR att piratkopieringen inte bara ger en ekonomisk förlust vad gäller sålda spel utan påverkar landet i sig, men kanske viktigare, att anställda förlorar sitt arbete och också viljan att vara kreativa och innovativa. Nintendo har antipiratprogram i över 40 länder men menar att piratkopiering är ett kroniskt problem som kommer fortsätta att resultera i förluster såvida inte en förändring sker. De vill nu främst fokusera på Brasilien, Kina, Mexico och, nytt för denna gång, Spanien.

Nintendo anser att Brasilien har bristande infrastruktur vilket gör att de inte är kapabla att skydda företagens intressen. De rekommenderar att nya lagar skall införas och att åtal och räder som vidtagits mot pirater skall publiceras för att öka medvetenheten och verka avskräckande. För Kinas del verkar problemet ligga i handel av olagliga fysiska kopior av Nintendos produkter, men företaget vill se en övervakning av hemsidor även här. Mexico har enligt Nintendo samma problem och saknar dessutom lagar och kunskap som överensstämmer med tekniken som finns idag. De föreslår att deras brottsbekämpande myndigheter regelbundet ska gå kurser för att öka kunskapen om lagar kring immateriell egendom och hur de ska efterlevas.

En tillflyktsort för global distrubition av piratkopierat material, så beskriver Nintendo Spanien, som är det nya landet de vill sätta i fokus i rapporten. För att komma tillrätta med problemen vill Nintendo att sidor som länkar till illegalt innehåll måste blockeras, eftersom pirater från andra länder navigerar genom dessa sidor för att komma åt det. De tycker även att brott mot immaterialrättslagarna inte prioriteras och att domstolar måste få mer resurser för att tackla dessa problem. Enligt TorrenFreak finns vissa av de förslag som tas upp ännu inte ens i USA. Bland annat vill många upphovsrättsinnehavare blockera sidor utanför USA, medan människor i det egna landet kommer åt dessa sidor fritt.

Själv känner jag att de enorma resurser som skulle behöva läggas på att de lagar som denna typ av företag vill implementera i andra länder är oviktiga i sammanhanget. Om ett land har en bristande infrastruktur är det givetvis viktigt att denna åtgärdas, för människors och samhällets egen skull, men att resurser då skulle finnas till att fokusera på piratkopiering känns för mig orealistiskt. Värt att tänka på är att det bakom varje spel sitter inte bara en, utan flera människor som har arbetat hårt och länge för att skapa den färdiga produkten. Nintendo hävdar själva att arbeten riskerar att gå förlorade på grund av piratkopiering. Om detta är sant låter jag vara osagt, däremot tänker jag påstå att de som gör de spel vi älskar så mycket behöver lön. Hur lönen skall garanteras, däremot, är en helt annan fråga.