Att använda spel som verktyg för att förbättra skolundervisningen är ingenting nytt längre. Flera skolor har testat att på något sätt låta spel bli en naturlig del i undervisningen, ofta med bra resultat. I ett uttalande har dock de förenta staternas president Barack Obama valt att dela med sig av sin syn på det hela. Hans slutsats? Att låta eleverna introduceras för spelprogrammering i lägre ålder.

”Part of what I’m trying to do here is make sure that we’re working with high schools and school districts all across the country to make the high school experience relevant for young people, not all of whom are going to get four year college degree or advanced degree”
– Barack Obama

I grund och botten anser han att eftersom att programmering och andra datarelaterade kunskaper blir allt viktigare i framtiden är det helt enkelt fördelaktigt om man ser till att låta de spelintresserade ungdomarna få den kunskap som krävs för att skapa sina egna spel och på så vis hjälpa intresset på traven som sannolikt kommer leda till fler möjligheter i framtiden. Jag har svårt att se spelprogrammering leta sig in i den svenska grundskolan inom en snar framtid men tanken att introducera programmering tidigt är något som jag personligen tror vore bra.

Frågan är, skulle fler barn bli intresserade av programmering om man gjorde något som detta eller är det ett intresse som bara växer fram hos vissa individer?

Källa: Polygon