Med start den 1:a mars och därefter de två följande fredagarna kommer nordens kanske häftigaste larp-event äga rum. Historien är uppbyggd kring Battlestar Galactica där du kommer leva på The Celestra, det sista skeppet i sitt slag, efter att en massutplåning av de av människor bebodda tolv kolonierna. För att få till känslan av ett riktigt The Celestra kommer historien utspelas på ett riktigt krigsskepp, det 121,6 meter långa och 61 år gamla HMS Småland.

Larp är en förkortning för Live Action Role-Playing och detta event är troligen en dedikerad Battlestar Galacticaintresserad larpares högsta dröm. 140 personer kommer vid varje speltillfälle få möjlighet att leva ut historien på jagaren Småland som har anpassats för spelet med bland annat eget datorsystem där spelarnas varje val vid en station har potentiell påverkan. Alla funktioner på The Celestra måste övervakas och underhållas.

HmsSmaland

Spelet handlar om att leva och överleva i en tid av irrationella rädslor, hopplöshet över att inte ha ett hem att återvända till och fördomar som flödar fritt. Efter att de tolv kolonierna som beboddes av människor blivit förstörda för blott tre dagar sedan finner du dig i en ny grupp med människor fast på det sista rymdskeppet i sitt slag. Här finns hopp. Här finns liv. Här finns din chans att leva ut en ny, kanske bättre, historia!

Eventet äger rum i Götebord under tre tillfällen.
1-3 mars
8-10 mars (endast engelska)
15-17 mars

När du väljer att deltaga får du välja en av tre kategorier av människor som du kan spela som. Biljettkostnaden täcker lån av dräkter (för klass B och C), mat, boende och tre dagars spel. Valet av roll säger inget om hur pass delaktig karaktären är i historien. Däremot införskaffar de i grupp A sina egna kläder. När du väl skrivit upp dig får du en roll inom den kategori du valt med väldesignade utmaningar för just dig.

A. Flyktingar, civila, politiker (2400 kr)
B. Besättning, forskare, fänrikar (2800 kr)
C. Officerare, marinsoldater, säkerhetsstyrkor, piloter (3400 kr)

Klicka här för att komma till hemsidan för mer information och bokning.