När jag gick i skolan strax efter stenåldern beslöt sig någon innanför skolväsendet att vara lite hipp eller på annat vis hänga med i tekniken, för in i vårt klassrum kom en dator och bortsett från att den skulle kunna användas till att skriva uppgifter lite snyggare än vad elever i grundskolan kunde förmå fanns det även ett till syfte; att lura oss alla till mer kunskap genom att spela Backpacker. Jag vet inte hur bra det experimentet gick för de andra eleverna men själv blev jag bara proffs på att sortera virtuell fisk.

Någon har dock inte gett upp på konceptet och nu är det dags för Minecraft att lära barnen saker. Alla elever i årskurs sju på Viktor Rydberg samskolan utanför Stockholm ska nu spela Minecraft under lektionstid. Elevernas uppgift är att skapa en klimatsmart framtidsstad där det bland annat gäller att utnyttja energikällor såsom sol och vind så gott det bara går.

”Syftet med projektet är att eleverna ska tvingas ta ställning i exempelvis olika miljöfrågor för att veta vad de ska bygga i spelet. Det skapar en lust att lära sig saker.
– Lena Brännström, lärare i NO och matematik.

För den som undrar tar inte spelandet upp all lektionstid utan spelandet kombineras med normal undervisning. Projektet ska fortsätta under hela vårterminen och än så länge verkar alla parter vara nöjda med experimentet. Jag själv är jätteglad att se initiativ som detta i skolorna då lärdomar alltid är lättare att ta in om de samtidigt är underhållande. Mina lärdommar från Backpacker må vara begränsade, men en känsla säger mig att dessa elever är lite mer intresserade av att bygga sin stad än vad jag var av att sortera fisk.

Källa: SVT Nyheter