Från och med i höst kommer du kunna belönas för dina Xbox Live Achivments. Detta har bekräftats efter att följande tweet postats.

”We’ve hit 50,000 followers, which means it’s time for an announcement! Coming Fall: a new way to earn Rewards based on your Achievements!”

Ingen ytterligare information gavs om vad dessa belöningar kan innebära men det är ändå skönt att äntligen höra att man som achivment jägare kan belönas.

Vad skulle ni vilja se för belöning för era achivments?