PEGI är den åldersrekomendation spel blir tilldelade innan de säljs i butik. Exempelvis kan spel med mycket våld få en rekommenderad åldersmarkering av 18 år och det är just vad de varit hitills i de flesta fall, rekommenderade. Detta håller dock på att ändras i storbritannien där ett lagförslag håller på att gå igenom vilket kan resultera i att säljare som säjljer spel till minderåriga kan åtalas eller få böter.

UKIE som driver på förslaget hoppas på att det ska gå igenom den 23:e juli om det inte försenas av juridiska processer. UKIE planerar även att höja medvetandet av PEGI genom en del marknadsföring.

Vad tycker ni om denna lag?