Wii U har bekräftats som namn på Nintendos nya konsol.

Det har varit en del diskussioner ända sedan förra årets E3 där Nintendo presenterade sin nya konsol när det gäller namnet. Nintendo presenterade då en konsol där flera tredjepartsutvecklare skulle vara delaktiga som ett steg för att försöka locka tillbaka ”hardcore” publiken. Många menade på att projektnamnet Wii U borde ändras eftersom Wii är förknippat med ”casual”. Nu är det dock bekräftat av Nintendo att konsolen kommer heta Wii U genom skapandet av dess Facebook sida. Bokstaven U i namnet står för you på engelska vilket betyder du. Detta innebär troligen att vi på årets E3 mässa där konsolen kommer visas följs med reklamfilmer där ”We wanna play with you” kan komma att sägas.

Vad har du för tankar om namnvalet av Nintendo?