Att spel används i kombination med olika fysiska aktiviteter är ingenting nytt, men det är ändå roligt att se hur pass mycket något som underhåller oss kan vara till stor hjälp för andra. Ett samarbete mellan Newcastle’s universitet och spelutvecklarna Limbs Alive har resulterat i spelet Circus Challenge som ska hjälpa strokepatienter att träna upp motoriken i armar och händer.

Hur lång tid tror ni att det tar innan spel ersätter alla gammalmodiga träningsredskap för dessa ändamål, eller kommer det alltid handla om ett komplement till normal träning?