Sedan release av Resident Evil 5, har Capcom använt fula knep för att reta oss spelare. Det är nämligen så att på Resident Evil 5-skivan fanns det en feature som tillät oss spelare att spela klassisk deathmatch mot andra spelare på nätet. Bara det att vi var tvungna att köpa tillägget, och på så sätt ”låstes” innehållet upp ifrån skivan. Spelare världen över har sedan dess i sin tysthet reagerat mot Capcoms fula knep, och menar på att DLCn som ligger på skivan ska vara implementerad i spelet direkt och menar att Capcom är pengakåta som gör på det här viset.

Nu har Christian Svensson, Senior Vice-president på Capcom uttalat sig om det hela, och säger att företaget nu överväger att slopa iden med on-disc DLC, och ska lägga fram fansens synpunkter i ämnet. Att ämnet nu på senare tid blossat upp beror delvis på grund av att ett karaktärspaket till Street Fighter X Tekken redan fanns med på skivan vid köpet, men att man var tvungen att låsa upp innehållet genom att betala in en slant. De spelare som dock använt sig av en hackad Xbox 360 hade kommit åt de gömda karaktärerna, och använde sig av dem på internet, vilket fick spelare att rasa av ren ilska.

Har ni själva varit med om något liknande, eller blivit frustrerad av att behöva köpa en ”nyckel” för att låsa upp något som redan finns på den köpta skivan?

Källa: Capcom Unity